Welkom op de website van de Wmo-raad Oisterwijk!

De Wmo-raad is het officiële adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oisterwijk voor alle beleidsvoornemens en uitvoeringsregelingen die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Op deze site vindt u informatie over de Wmo-raad zelf (taak, werkwijze en samenstelling) en over de sociale wetten waarmee de Wmo-raad te maken heeft (Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet). Verder treft u de uitgebrachte adviezen aan, alsmede de jaarverslagen van de Wmo-raad.

De Wmo-raad is geïnteresseerd in de ervaringen van inwoners van de gemeente met de uitvoering van de Wmo in de praktijk.
Onder Contact vindt u de mogelijkheden om met de Wmo-raad in contact te treden.

De Wmo-raad, de Klankbordgroep Wwb en het Seniorenplatform  brengen vanaf 1 maart 2018 gezamenlijk adviezen uit.
In 2019 worden deze adviesraden samengevoegd tot één Sociale Raad, waarvoor we nieuwe leden zoeken.