Welkom op de website van de Wmo-raad Oisterwijk!

De Wmo-raad is het officiƫle adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oisterwijk voor alle beleidsvoornemens en uitvoeringsregelingen die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Op deze site vindt u informatie over de Wmo-raad zelf (taak, werkwijze en samenstelling) en over de sociale wetten waarmee de Wmo-raad te maken heeft (Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet). Verder treft u de uitgebrachte adviezen aan, alsmede de jaarverslagen van de Wmo-raad.

De Wmo-raad is geĆÆnteresseerd in de ervaringen van inwoners van de gemeente met de uitvoering van de Wmo in de praktijk.
Onder Contact vindt u de mogelijkheden om met de Wmo-raad in contact te treden.

SAMENWERKING VAN DE SOCIALE ADVIESRADEN
De Wmo-raad, de Klankbordgroep Wwb en de SSPO gaan vanaf 1 maart samen adviezen uitbrengen.
Klik hier voor het volledige persbericht.