Samenstelling

De Wmo-raad heeft acht leden, die via een openbare sollicitatieprocedure op basis van deskundigheid worden gekozen. Ze worden voor een periode van vier jaar benoemd.

De voorzittersfunctie en twee ledenfuncties zijn op dit moment vacant. Ze worden opgevuld in het proces van samenvoeging van de drie Oisterwijkse adviesraden, dat in januari 2019 is gestart.

Vanaf 1 januari 2019 is de Wmo-raad als volgt samengesteld.

Wouter Verschuur (waarnemend voorzitter)
aandachtsgebied: mantelzorg, vrijwilligers,
kwetsbare ouderen en basisstructuur;
participatiewet en armoede
(laatste) functie: (oud-)organisatie-adviseur
nevenfunctie(s): voorzitter Senioren Kennis Netwerk Oisterwijk;
(oud-)bestuurslid Humanitas district Zuid
wouter.verschuur@wmoraadoisterwijk.nl


Leo Versteeg (secretaris)
aandachtsgebied: jeugdbeleid en jeugdzorg
(laatste) functie: (oud-)directielid school voor voortgezet onderwijs
nevenfunctie(s): groepsbegeleider studenten die oefenen in het opzetten van een eigen bedrijf
secretariaat@wmoraadoisterwijk.nl


Jan Schmitz (penningmeester)
aandachtsgebied: jeugdbeleid en jeugdzorg; migranten en statushouders
(laatste) functie: directeur/bestuurder kinderopvangorganisatie
nevenfunctie(s): geen
jan.schmitz@wmoraadoisterwijk.nl


Wilma Weren
aandachtsgebied: mantelzorg, vrijwilligers, kwetsbare ouderen en basisstructuur;
migranten en statushouders;
participatiewet en armoede
(laatste) functie: (oud)-beleidsmedewerker Onderwijs en Welzijn gemeente Boxtel
nevenfunctie(s): voorzitter Stichting Inlooppunt Oisterwijk;
mede initiatiefnemer voor ontmoetingsbijeenkomsten tussen inwoners van Oisterwijk en nieuwkomers (statushouders)
wilma.weren@wmoraadoisterwijk.nl


Pieternel Ermen
aandachtsgebied: daklozen en verslavingszorg;
migranten en statushouders
(laatste) functie: organisatie-adviseur/trainer/coach/adviseur fondswerving
nevenfunctie(s): bestuurslid Stichting Ik Wil, Eindhoven
pieternel.ermen@wmoraadoisterwijk.nl